آرایش – تزئین روسیه سوریه آمریکا حمله هوایی

آرایش – تزئین: روسیه سوریه آمریکا حمله هوایی وزارت دفاع سرکرده داعش ابوبکر البغدادی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آیا قرارداد خرید هواپیما از آمریکا فوق محرمانه است؟

شرق نوشت: اين را مدیرعامل ايران اير مي گويد. اين سخن او در حالي مطرح مي شود كه اخيرا دو نماينده كنگره آمريكا در نامه اي به دادستان كل اين كشور، خواستار افشای

آیا قرارداد خرید هواپیما از آمریکا فوق محرمانه است؟

آیا قرارداد خرید هواپیما از آمریکا فوق محرمانه است؟

عبارات مهم : ایران

«قرارداد خرید هواپیماهای غربی پیچیده و فوق محرمانه است».

شرق نوشت: اين را مدیرعامل ايران اير مي گويد. اين سخن او در حالي مطرح مي شود كه اخيرا دو نماينده كنگره آمريكا در نامه اي به دادستان كل اين كشور، خواستار افشای شرح قرارداد بويينگ و کشور عزیزمان ایران ایر شدند.

آیا قرارداد خرید هواپیما از آمریکا فوق محرمانه است؟

آنها مدعي هستند دارایی های کشور عزیزمان ایران بايد به خانواده های دو فردی که اصطلاحا «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده است اند، پرداخت شود. بااين حال، اين سخن از سوي مقامات ايراني رد مي شود، آیا كه محرمانگي قراردادها امري آشنا شده است با عنوان «اسرار تجاري» در دنیا است و اصولا از سوي دو طرف قرارداد، مفاد آن به امضا مي رسد.

قرارداد خرید هواپیماها فوق محرمانه است

شرق نوشت: اين را مدیرعامل ايران اير مي گويد. اين سخن او در حالي مطرح مي شود كه اخيرا دو نماينده كنگره آمريكا در نامه اي به دادستان كل اين كشور، خواستار افشای

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران گفته: شرح قراردادهای خرید هواپیماهای غربی پیچیده و فوق محرمانه است.

فرزانه شرفبافی در تصویر العمل به انتقاد از عدم اطلاع رسانی راجع به شرح خرید هواپیما، گفته: صحبت هایی که گه گاه در رسانه ها -درباره هواپیماهای خریداری شده- مطرح می شود به این علت است که قراردادهای پیچیده خرید هواپیما را نمی دانند و هرکس برداشتی می کند.

شرفبافي با بيان اينكه محرمانه بودن این قراردادها به علت تقاضای کارخانه های سازنده وطرفین مذاکره هست، گفت: بعضی از دوستان اصرار می کنند تمام شرح این قراردادها را در رسانه ها مطرح کنم که بدیهی است این اختیار را ندارم.

آیا قرارداد خرید هواپیما از آمریکا فوق محرمانه است؟

واژه های کلیدی: ایران | قرارداد | محرمانه | هواپیما | رسانه ها | هواپیما | خرید هواپیما | هواپیماهای خریداری شده

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs